Na wypadki adwokaci Marta & Marek Zawisny
Bezpłatna konsultacja - Dzwoń 24/7
718-388-3330

Odpowiedzialność za produkt

Nasz Kancelaria specjalizuje się w sprawach wypadkowych dotyczących odpowiedzialności za wadliwy produkt. Reprezentujemy osoby, które doznały obrażeń na skutek używania wadliwego produktu. Nasza rola może obejmować kilka kluczowych legalnych obszarów:

  1. Ocena Wad Produktu: Analizujemy produkt, aby określić, czy istnieją wady konstrukcyjne, produkcyjne lub informacyjne (np. niewystarczające ostrzeżenia lub instrukcje).
  2. Zbieramy dowody: Nasi adwokaci i rzeczoznawcy zbierają dowody, takie jak raporty medyczne, zeznania świadków, raporty ekspertów oraz dokumentację związaną z wadą produktu.
  3. Ustalamy odpowiedzialność: Nasza praca polega na ustaleniu, kto jest odpowiedzialny za wadę – czy to producent, dystrybutor, czy sprzedawca.
  4. Negocjacje i Mediacje: Często próbujemy wynegocjować ugodę z odpowiedzialnymi stronami, aby uzyskać odszkodowanie dla poszkodowanego bez konieczności prowadzenia sprawy sądowej.
  5. Reprezentacja w sądzie: Jeśli negocjacje zawiedzie, nasi adwokaci reprezentują klienta w sądzie, prowadząc sprawę przeciwko odpowiedzialnym stronom.
  6. Poradnictwo prawne: Udzielamy również porad prawnych swoim klientom, pomagając im zrozumieć ich prawa i opcje prawne.
  7. Obliczanie szkody: Określamy wysokość szkody, która obejmuje nie tylko koszty leczenia, ale także utratę zarobków, ból i cierpienie oraz inne szkody.

W sprawach odpowiedzialności za wadliwy produkt, sukces zależy często od umiejętności adwokata w zakresie dokładnego dokumentowania i prezentowania dowodów na wadliwość produktu oraz jego wpływ na obrażenia klienta.

Pomoc w sprawach wypadkowych w Nowym Jorku zaczyna się tu.
Dzwoń teraz: 718-388-3330, 24/7. Mówimy po polsku!
Adwokaci Marta i Marek Zawisny

Zacznijmy razem

Nic nie jest dla nas ważniejsze niż nasi klienci.
Dlatego nasze wstępne konsultacje są zawsze bezpłatne.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
chevron-down